در حال حاضر که Westworld فصل 3 پخش شده این تیم در پشت نشان می دهد قابل توجه جلوه های بصری نشان داده است که دقیقا چگونه آنها ساخته شده این سری از ربات ها به زندگی می آیند. در Vimeo کلیپ DNEG نشان میدهد که چگونه ترکیبی از VFZ جادوگری کمک به ایجاد Westworld's تلخ dystopian چشم انداز همراه با فرآیندهای مورد استفاده برای مدل سازی ربات و فیلمبرداری نشان می دهد را یاد ماشین تعقیب است. نگاهی به شرح زیر است اما هشدار داده می شود وجود دارد یک نمایشگاه چند بازی است.

Westworld سوم | VFX Breakdown | DNEG از DNEG در Vimeo.