حلقه شنا بادی را کجا پیدا کنیم

گمان بر این میرود که پرش از آب روشی برای پیدا کردن مکان گردهمآیی ماهیها است که پرندگان دریایی را به سوی خود م

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

گمان بر این میرود که پرش از آب روشی برای پیدا کردن مکان گردهمآیی ماهیها است که پرندگان دریایی را به سوی خود میکشد یا آنکه این حرکت روشی برای ارتباط بر قرار کردن با دیگر دلفینها است. در موارد دیگر نیز، دلفینها با پرتاب کردن ماهی به بیرون از آب توسط ضربه بالهشان به آنها، باعث گیج شدن ماهی و شکارش میشوند. دانشمندان هنوز دربارهٔ هدف اصلی این حرکتها اطمینان ندارند اما گمان میرود این بخشی از آموزش طبیعی آنها به منظور آشنایی با محیط اطراف و بالا بردن تواناییهایشان، از جمله توانایهای حرکتی، باشد. در هنگام بهرهگیری از پژواکیابی، دلفینها اغلب صدای برگشتی از یک جانور یا اشیای اطراف را در ذهن خود تحلیل کرده و هر صدای برگشتی را مترادف با یک شی تعریف میکنند. همچنین، کانال عصبی استخوان خاجی بزرگشان و نیز مهرههای دمی آنها حکایت از وجود دمی قوی دارند که هماهنگ با دیگر اعضای شناکننده بدن حرکت میکرد. این رفتار گاه به برخوردهای شدید بدنی نیز میانجامد، اما تصور میشود که باعث کنده شدن انگلهای روی بدن این جانوران نیز میگردد. در مورد نخست، این زمان ۱۷-۱۱ ماه است و در مورد دوم ۱۲-۱۰ ماه.

بدین ترتیب دوره دوم سوم و… به همین ترتیب دومین جمنازیوم ورزشی در دانشگاه پل تکنیک حلقه نجات بچه گانه کابل بنا یافت. نمونههای امروزین چنین پدیدهای را میتوان در لاگونا در سانتا کاتارینای برزیل یافت. پس از سال ۲۰۰۱ افغانهای مقیم خارج نیز با این ابتکارات همدست شده تیمها و کمیتههای ورزشی را در خارج کشور تأسیس نمودند تا از جونان که در خارج زیست مینمایند استفاده مؤثر صورت گیرد. با این حال نهنگ قاتل کوتوله و نهنگ قاتل از دیگر جانداران دریایی همچون سختپوستان نیز تغذیه میکنند. دلفینها این خشونت را در برابر هم به همان دلیلهایی انجام میدهند که انسانها نسبت به هم؛ برتری در میان گروه و به دست آوردن مادهها. در این منطقه دلفینها ماهیها را به سوی کرانه رانده سپس به ماهیگیران پیام میدهند تا تورهای خود را پهن کنند. اغلب دلفینها به صورت طبیعی بیشتر از ۱۸ سال عمر میکنند. از دیگر دلایل تشکیل زندگی اجتماعی میان آنها میتوان به افزایش شانس گرفتن طعمه در صورت همکاری گروهی اشاره کرد.

به دلایل فرگشتی و اینکه دلفینهای ماده در هر بار زایمان تنها یک فرزند به دنیا میآورند، نه تنها سن بلوغ آنها بالاتر از نرها است که عمرشان نیز بیشتر از آن هاست. آنها وزنی میان ۱۴۱ تا ۲۳۵ کیلوگرم داشتند و به نظر میرسد که پاهای عقبی کشیده امکان تحرک بیشتری به آنها در محیط آب میدادهاست و همچون پارو از آنها بهره گرفته میشدهاست. دلفینها حس همبستگی اجتماعی قویای دارند و در کنار دیگر اعضای گروه که زخمی یا بیمار شدهاند میمانند و حتی آنها را به سطح آب میرسانند تا نفس بکشند. تواناییهای تولید صدای دلفینها بسیار گستردهاست و نشان داده شدهاست که بعضی آنها میتوانند به تقلید صدای بعضی اصوات پخششده توسط انسانها بپردازند. ارسطو و دیگر اندیشمندان یونانی نیز از آنها به عنوان جانورانی بسیار هوشمند یاد کردهاند. این صدا توسط بخشی در جلوی سر به نام ملون که ساخته شده از چربی است تقویت و سپس فرستاده میشود. نهنگهای قاتل تنها دلفینهایی هستند که به شکار دیگر پستانداران دریایی میپردازند. آنها در هر بار زایش تنها یک فرزند به دنیا میآورند. آنها همچنین توانایی نادر «تشخیص خود در آینه» را دارند؛ توانایی که تنها انسان و کپیهای بزرگ از آن برخوردارند. بررسیهای ریختی و مولکولی ثابت کردهاند که هر کدام از دو زیرراسته کنونی نهنگهای دنداندار و بیدندان مونوفیلتیک هستند.

Artic​le was c reated ​by GSA C​on᠎te᠎nt  Ge᠎nera​tor  DEMO.

بیشترین عمر نهنگهای قاتل نر ۶۰ سال است ولی در مادهها این میزان به ۹۰ سال میرسد. برای نمونه، تعداد تخمینی نورونهای قشر مغز در نهنگهای دندانکلفت ۱۰٫۵ میلیارد است حال آنکه در انسان این میزان به ۱۹ میلیارد نورون میرسد. با آنکه وزن و حجم مغز دلفین بیشتر از مغز انسان است، تعداد نورونهای آن کمتر از مغز آدمی است. دلفینهای همجنسی که اتحاد دوستی با هم برقرار کرده باشند، گاه شانه به شانه همدیگر شنا و همزمان با هم اقدام به نفسگیری میکنند. با توجه به این مورد باید اشاره کنیم که قیمت این محصولات به فاکتورهای متعددی بستگی دارد اما اگر بخواهیم در حالت کلی به این مورد اشاره کنیم می توان عنوان کرد که قیمت این محصولات عموما از ۱۰۰ هزار تومان شروع شده و مدل های سایز بزرگ و دو نفره این محصولات نیز تا حدود قیمت یک میلیون و پانصد هزار تومان قیمت گذاری می شود. دربارهٔ اینکه آیا دلفینها میتوانند توسط زبانی واسطه با انسانها رابطه برقرار کنند صورت گرفتهاست. بازی بخش مهم از رفتار دلفینها در هر سن و سالی را شامل میشود؛ اگرچه جوانترها بیشتر جنب و جوش دارند. C᠎ontent h᠎as ᠎been cre at​ed wi th t​he help  of GSA  C᠎ontent Gen erator᠎ D᠎em᠎over​sion᠎!

آخرین مطالب