آموزش تایپ ده انگشتی، سریعترین تایپیست جهان شوید!

خیر تنها می قدرت به شتاب تایپ شما اعتماد کرد، بلکه همچنین می توانید تمرکزتان را به جایی که باید، متمرکز کنید.

توسط DOSTEMANSALAM در 27 فروردین 1401
خیر تنها می قدرت به شتاب تایپ شما اعتماد کرد، بلکه همچنین می توانید تمرکزتان را به جایی که باید، متمرکز کنید. همچنین زبان هایی که می توانید امتحان کنید، زبان فارسی، عربی و انگلیسی می باشد. زمانی که انگلیسی تایپ می نمایید بایستی کلیدی دست راست space بزنید. به جهت تایپ سریع می بایست دستهاتون رو اساسی دقت به همین دستورالعمل روی صفحهکلید قرار بدید: می بایست دو انگشت شصتتون رو روی دکمهی اسپیس(space) صفحهکلید قرار بدید و سه انگشت دیگهی دست راستتون رو کنار سوییچ ‘ت‘ و به ترتیب روی حروف ‘ن،م،ک‘ بذارید و همینطور برای دست چپ هم می بایست سه انگشت باقیمونده رو بر روی حروف ‘ی،س،ش‘ قرار بدید. همین موضوع احتیاج به دانش، مهارت و تمرین دارااست که همه در کنار هم به تایپ پر سرعت آموزش گام به گام تایپ می انجامد. آموزش تایپ ده انگشتی علاوه بر اصول تایپ سریع، طریق صحیح نشستن و قرارگیری بنیادی دستها بر روی برگه دکمه را هم به شما یاد میدهد. اگر آموزشگر، مستخدم یا این که دانشجو و یا علم آموز هستید، تایپ روستا انگشتی باعث کاهش اسراف دوران و بهره وری اکثر شده و تایپ نمودن را به جهت شما لذت بخش می کند. تایپ نمودن حساس دو یا سه انگشت همان چیزیست که سبب می شود تایپ نمودن اختلال باشد و مردمان علاقه در تایپ نمودن را از دست بدهند. فکر نمودن به این که چه می خواهید بنویسید و مدت زمانی که آغاز و پایان تایپ هنگام نیاز به نگاه نمودن به برگه سوییچ می برد ممکن است باعث شود نزدیک به یک ساعت دوران به خرج دهید تا این کار را به نقطه نهایی برسانید. نیکی فقط این مزیت شما را در برعلیه مدیریت ها و مدیران دیدنی جلوه می دهد، بلکه منجر می شود امورتان را به شتاب و در روزگار تحت به نقطه نهایی برسانید. این که نحوه صحیح نشستن و عادات درست را یاد گرفتید، دست و بازو ها و کتف های شما استراحت خواهند کرد و تراز انرژی شما در ارتفاع روز اثبات و استوار خواهد بود. شانه های دردناک، گردن خشک شده و مچ های زخمی برخی از عوارض نشستن اشتباه و عادات غلط مربوط به کامپیوتر است. تایپ آبادی انگشتی تنها روشی به جهت ارتقا سرعت تایپ و کاهش خطاها نیست، بلکه در مورد فراگیری عادات سالم در ارتباط اهمیت رایانه است تا احتمال صدمه را کاهش دهد و راحتی بیشتری را فراهم کند.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن