این هفته ما در حال درخواست از شما برای پاسخ. COVID-19 تا به تغییر محل کار از راه های مختلفی با تعداد زیادی از مردم در حال حاضر کار از خانه احتمالا برای اولین بار. ما در حال حاضر به اشتراک گذاشته شده توصیه های ما برای باید خانه-دفتر فناوری — در حال حاضر ما می خواهیم به شنیدن از شما. این که آیا آن یک VPN, Wacom tablet و یا حتی چیزی به عنوان ساده به عنوان یک lap desk (I love my lap desk), به اشتراک گذاری, بهترین مشاوره خود را با خوانندگان همکار.

وزن با مشاوره خود را در نظرات — و احساس رایگان برای ارسال سوالات خود را به همراه ask@engadget.com!