Ubisoft پرده برداری از بازی و توسعه اخبار در آن به جلو رویداد در یک بعد از ظهر یکشنبه در زمانی که شما ممکن است شده اند barbecuing. بدون نیاز به هر گونه FOMO به عنوان کالا وجود دارد در نیروی. ما پوشش اخبار Hyper فرار بتا باز اضافی Far Cry 6 توسعه اطلاعات و رو به پیش نمایش جدیدترین بازی ها در آینده Watch Dogs و Assassin’s Creed سری. در نهایت اگر شما می خواهید برای گرفتن جان کلام livestream بدون صرف بیش از دو ساعت ما رو amateur facial است که قطاری از آبدار قطعات فقط در 10 دقیقه. لذت بردن از!