تسلا Powerwall می تواند جالب اینجاست که مشکلاتی را ایجاد کنید اگر شما در این شرکت اکوسیستم. چه اتفاقی می افتد اگر قطع برق و باتری بسته به حقه نیازهای هر دو خانه خود را و خود را EV? شما ممکن است استراحت کمی ساده تر از حالا. Teslerati گزارش می دهد که تسلا منتشر کرده است Powerwall به روز رسانی است که هماهنگ با شرکت اتومبیل به اولویت بندی شارژ در هنگام قطع برق. شارژ آهسته خواهد شد اگر یک بار بالا در خانواده شما در طول قطع و حتی به طور کامل متوقف اگر Powerwall نرخهای زیر یک “انرژی آستانه.”

این ویژگی در حال حاضر در دسترس برای آمریکای شمالی صاحبان که درایو یک مدل 3 یا مدل Y. شما باید صبور باشید اگر شما زندگی می کنند در جای دیگر و یا یکی از درایو تسلا بالاتر پایان EVs. اگر شما واجد شرایط هر چند این می تواند اطمینان حاصل شود که شما در تاریکی چپ به سادگی به دلیل ماشین خود را کمی بیش از حد تشنه در طول یک طوفان بد.