در ماه ژانویه رئیس جمهور توییتی از یک تصویر او به نام لوگو برای ما فضایی نیروی, اما که در واقع مهر و موم. با نیروی هوایی فرماندهی فضایی بودن rebranded به عنوان نظامی خود آژانس فضایی زور کشف حجاب واقعی آن لوگوی جدید همراه با مقدار زیادی از توضیحات برای همین دلیل آن را یک ripoff از ستاره بازحمت حرکت کردن (یا پونتیاک).

U.S. Space Force

فضایی آمریکا نیروی

دلتا نماد در حال استفاده بوده است از سال 1961 توسط نیروی هوایی بخش و این تصویر توضیح می دهد که عناصر مختلف که مرجع شاخه نظامی, موشک, راه اندازی و آن “ارزش های اصلی است.” تا آنجا که شعار آن “Semper مافوق” که به معنی “همیشه در بالا.”