Chromebook مالکیت آن قدرت پردازش که شامل ارائه می دهد در یک چرخش انتخاب نرم افزار و بازی. در حال حاضر عذاب و عذاب II در دسترس هستند به صورت رایگان در Chromebook برای مدت زمان محدود. این پیشنهاد در دسترس نیست به هر Chromebook کاربر پس از بررسی قدرت پردازش صفحه برای دیدن اگر شما واجد شرایط (از طریق اندروید پلیس).

از عذاب بازی های کلاسیک ’90s نسخه های منتشر شده توسط بتسدا (و نه سال 2016 راه اندازی مجدد) و آنها معمولا 4.99 $در هر. این معلوم نیست چه مدت آنها می تواند به صورت رایگان در دسترس بنابراین شما احتمالا می خواهید به سرعت عمل می کنند. بازی های دیگر در حال حاضر در دسترس به صورت رایگان در Chromebook عبارتند از The Elder Scrolls: افسانه ها و خرید اینترنتی سرپناهکه هر دو معمولا $19.99.