آیا روش درمانی درمان خانگی عفونت واژن جواب می دهد؟

عفونت واژن چیست؟ عفونت واژن در اثر رشد بیش از حد باکتری ها ایجاد می شود. واژن به طور طبیعی دارای محیطی است که شامل باکتری های “خوب” و “بد” می باشد. در موارد عفونت واژن، بیش از حد باکتری های بد وجود دارد که محیط واژن را از تعادل خارج می کند. عفونت واژن …

ادامه مطلب

برسی کپسول های اکسیژن بیمارستانی و خانگی

هر گزینه برای پاسخگویی به انواع نیازهای بیمار طراحی شده است: جابجایی ، تحویل دوز و سایر نیازها. اینکه کپسول های اکسیژن بیماران را دریافت می کند به آنچه پزشک تجویز می کند بستگی دارد. برخی افراد فقط در هنگام ورزش یا هنگام خواب به اکسیژن درمانی نیاز دارند. برخی دیگر باید در طول ساعت …

ادامه مطلب