Category پزشکی

برسی کپسول های اکسیژن بیمارستانی و خانگی

هر گزینه برای پاسخگویی به انواع نیازهای بیمار طراحی شده است: جابجایی ، تحویل دوز و سایر نیازها. اینکه کپسول های اکسیژن بیماران را دریافت می کند به آنچه پزشک تجویز می کند بستگی دارد. برخی افراد فقط در هنگام ورزش یا هنگام خواب به اکسیژن درمانی نیاز دارند. برخی دیگر باید در طول ساعت از اکسیژن استفاده کنند. امیدواریم که این راهنمای مقایسه سیلندر اکسیژن بتواند به بیماران و متخصصان پزشکی کمک کند تا بهترین کپسول های اکسیژن را برای معالجه بیمار پیدا کنند...

Read More