اطلاعات قطعی به چادر بازی کودک

من و سمیع و سایر بچههای قریه هم چند وقت بعد دلتنگ امریکاییها شده بودیم. اما در جریان لمبرچوببازی هیچ وقت زبان

توسط مدیر سایت در 7 اردیبهشت 1402

من و سمیع و سایر بچههای قریه هم چند وقت بعد دلتنگ امریکاییها شده بودیم. اما در جریان لمبرچوببازی هیچ وقت زبان همدیگر را نمیفهمیدیم. در مادرید، اسپانیا، یک محله طبقه ضعیف به نام Cañada Real (که یک حلبی آبادمحسوب میشود) وجود دارد که هیچ سیستم آموزش رسمی، مهد کودک یا کلینیک مدرن بهداشتی ندارد و بزرگترین منطقه فقیرنشین در اروپا محسوب میشود. همین تصویر نشان میدهد که بقیه روسری روی دوش و سینه قرار میگرفت و دنباله آن دوباره از زیر چانه به طرف بالا کشیده و در کنار گوش به پیشانی بند متصل میشد. از مکان های تفریحی مشهد برای جوانان که در نزدیکی خیابان راهنمایی قرار دارد می توان به پارک کوه سنگی و باغ آستان قدس اشاره نمود. کوهسر مجتمع ورزشی، فرهنگی، توریستی و تجاری است که از مشهورترین جاذبه های تفریحی مشهد محسوب می شود و وسعت آن به 50 هکتار می رسد. موزه نادری به ادوات نظامی و جنگ های نادر اختصاص یافته است. یادم است که یک روز مصطفی بین علیاحمدبابه و یک امریکایی ترجمانی میکرد. فکر کنم علیاحمدبابه مریض بود و امریکایی هم مثلی که طب میفهمید. نمیدانم او چه بود، مشکل علیاحمدبابه چه بود و آن لبچربک چه بدردش میخورد. Th is data w᠎as cre᠎ated wi th the help of GSA Content Generator DE​MO .

یک چیزی شبیه لبچربک و «لبسرین» دخترها برایش داد. فرح کریمی سیاستمدار و نماینده مجلس سنای هلند در روز ۲۰ دسامبر طرحی را با امضای گروه بزرگی از نمایندگان به وُپک هوکسترا «وزیر امور خارجه این کشور» ارائه داد که در آن از دولت هلند خواسته شده بر فشارها بر جمهوری اسلامی ایران بیفزاید و رژیم ایران را به دادگاه بینالمللی جنایی بکشاند. این نیروهای بینالمللی همیشه با ما بچهها کلنجار میرفتند. نیروهای بینالمللی مثل «پیآرتیها»، «یواسآیدی» یا همین نیروهای حافظ صلح بینالمللی و نیروهای بازسازی کشورهای پساجنگ که آن زمان همهی اینها را بهنام «امریکایی» و «کافر»ها میشناختیم، در پنجشیر آمده بودند. گاهی که بچههای در کابل درس خواندگی، شهری و انگلیسی یاد داشتگی مثل انوربیگ و مصطفیخان که امروز آنها را بهنامهای احمدی و مرادپور صدا میزنیم، به قریه میآمدند، بلا و مصیبتشان بیشتر از ماها میبود. ایستگاه قطار شهری در ابتدای این بلوار برونسی را به راحتی به تمام شهر وصل میکند.

اینها به ما از شیوههای شگفتانگیز تکه انداختن به دختران شهری کابل را یاد میدادند و در عوض ما هم برایشان راههای وند زدن سیب و پریدن به آنطرف دیوار باغ، «خربوزهکشی» و آببازی در دریای پنجشیر و صد «فسق و فجور» دیگر را یاد میدادیم. اینها لغات انگلیسی به ما یاد میدادند و ما هم برایشان لغات محلی مان را یاد میدادیم. انگلیسی یاد داشتن کمتر از معجزهی موسی نبود. آنها به ما توپ فوتبال میدادند و همراه ما فوتبال میکردند و مشتزنی یاد مان میدادند. یک دستمال هم در کمرشان میبستند و داخل یخن شان را هم پر میکردند. بعدش درست مثل داستان همان آهوی تشنهای که در کتاب «مفیدالطالبین» در مسجد پیش ملا صاحب حیدر خوانده بودم که داخل چاه آب شد و آب را خورد اما به راه بیرون آمدن از چاه فکر نکرده بود، اینها هم دقیق وقتی بالای درخت میبرآمدند و درون و بیرون خود را مجهز به سیب میساختند، به پایین آمدن شان از چادرمسافرتی کودک درخت فکر نمیکردند. همین که از کابل به قصد قریه میآمدند، هرچیز را متعلق به خود میدانستند. Th is da᠎ta was ​done wi​th GSA Content​ G᠎en​er​at​or D em over​sion.

جلسه دادگاه او در روز سه شنبه ۲۹ آذرماه برگزار و به «افساد فیالارض»، «توهین به رهبر»، «نشر اکاذیب»، «تبلیغ علیه نظام»، «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت ملی» و «همکاری با دوَل متخاصم» متهم شداین نویسنده، فعال مدنی و پژوهشگر کُرد پیش تر در دی ماه سال ۱۴۰۰ بازداشت و پس از تحمل ۲۱ ماه حبس از زندان کچوئی کرج آزاد شده بود. سمیع خیلی شوخ بود و امریکاییها را به بینی میرساند. بازی نه تنها به کودکان کمک می کند تا در مورد دنیای اطراف خود بیاموزند، بلکه رشد اجتماعی و عاطفی را نیز تقویت می کند و به آنها اجازه می دهد تا روی مهارت های زبانی خود کار کنند و توانایی های حل مسئله خود را افزایش می دهند. چیزهای را هم آنها وقتی پنجشیر را ترک میکردند از خود بهجای گذاشتند؛ چیزهای مثل انساندوستی، مهربانی و چند تا توپ فوتبال. این دو تا عالیجناب بیخیال میرفتند بالای درخت سیب جمعهخانبابه و جیبهایشان را پر میکردند. راحت انگلیسی قصه میکردند.

آخرین مطالب