زمانی که تلویزیون اپل+ راه اندازی فضای درام برای تمام بشریت بود و بلافاصله نیز دریافت کرد و در حال حاضر اپل به دست آورد تا یک فضای مستند. به کارگردانی ورنر هرتزوگ — در نظر گرفتن یک استراحت از خود Mandalorian وظایف — و پروفسور کلایو اوپنهایمر, سنگ اسمانی بزرگ وعده برای کمک به بینندگان “کشف چگونگی تیراندازی ستاره ها شهاب سنگ و اثرات متمرکز شده اند تخیل انسان بر سایر عوالم و جهان و در گذشته ما و آینده ما است.”

این دو قبلا همکاری در دیگر فیلم های مستند از جمله خود آتشفشان عمیق شیرجه رفتن به دوزخاست که برای اولین بار در Netflix بکشد در سال 2016. این مستند اعلام شد در سال 2018 است و تولید شده توسط بهار فیلم. هیچ تاریخ انتشار ذکر شده اما با بسیاری از تولیدات کنار توجه به همه گیر, رقابت بیش از محتوا است که با آن آماده انتشار ممکن است بی رحمانه.