آن را به طور کلی نا امن به گروه عکس های سلفی در طول یک بیماری همه گیر اما اپل ممکن است راهی را که در آینده کار کنند. آی فون ساز است دریافت حق ثبت اختراع (از طریق آشکارا اپل و شرف) برای ایجاد یک “مصنوعی گروه selfie.” شما می توانید دعوت از مردم برای عکاسی از خود در جلسه که در آن نرم افزار خواهد مردم محل به عنوان اگر آنها درست پشت سر شما. عکس می تواند شامل ثبت و یا حتی livestreamed ویدئوها و شرکت کنندگان می تواند به ویرایش عکس های خود را در جلو و مرکز.

آیا تعداد این ظاهر به زودی. اپل برای اولین بار برای ثبت این اختراع در جولای 2018 و قبل از COVID-19 به یک مسئله تبدیل شد. نیز وجود دارد هیچ تضمینی وجود ندارد که اختراع ثبت شده را ترجمه به پایان رسید محصولات — اپل در حال بررسی یک ایده تولید یک نقشه راه است. با توجه به همه گیر, سخت, ما قطعا نمی خواهد حکومت کردن از راه دور گروه selfies به عنوان راهی برای اتصال دوستان که می تواند نمی شود با هم.