شماره تماس وکیل طلاق

شماره تلفن وکیل تسخیری شماره گوشی تلفن نماینده قانونی وکیلی است که در کارها کیفری متخصص است . پرونده های کیفری به تیم ای از مورد ها یگانه اشاره داراست , شماره تلفن وکیل اوستا بعد از آن ادعاها بوسیله دادستانی مطرح می شود و در بیشتر موردها به وسیله دادگستری و جرم معلوم می …

ادامه مطلب

ترجمه زیرنویس

ترجمه زیرنویس فیلم هنگام ترجمه بین زبان ها و فرهنگ ها به اندازه چینی و انگلیسی ، مشکل عدم کفایت زبان مقصد برای بیان منبع است. زبان چینی ، با مختصر بودن باورنکردنی خود ، اغلب می تواند با چند کاراکتر چیزی را بیان کند که به نظر می رسد یک جمله برای گفتن به …

ادامه مطلب