ویتامین C یا آسکوربیک اسید را بهتر بشناسید!

همان طور که گفته شد، FDA به طور یگانه اظهار می کند که اسید اسکوربیک به عنوان ماده ای بی خطر (GRAS) برای استعمال به عنوان حافظ شیمیایی در غذاها و به تیتر یک ماده مغذی یا مکمل غذایی شناخته شده اسكوربيك اسيد 500 است. اسید اسکوربیک یک ماده مغذی است که بدن انسان برای عملکرد صحیح و سالم ماندن، به میزان مقداری از آن نیاز دارد. عصاره پروتئینی حاصل برای تحلیل عمل آنزیم پراکسیداز و کاتالاز مورد به کار گیری قرارگرفت. همانطور که به طور کلی در مورد همگی مکمل ها بازدید می شود، مصرف اسید اسکوربیک در شکل رعایت راهبرد های تولید کننده و مصرف دوز مطلوب برای شما بی خطر می باشد اگر قصد استعمال از همین مکمل را دارید، با پزشک خود صحبت کنید تا مطمئن شوید که مصرف آن به جهت شما اثر گذار است. نقش ترکیبات فنلی در کاهش و یا مهار پراکسیداسیون لیپیدها، جاروب کردن رادیکالهای آزاد، خاموش نمودن اکسیژن یکتایی یا مجزاسازی پراکسیدها، سبب شده میباشد همین ترکیبات به عنوان آنتیاکسیدانهای حتمی برای حفاظت مقابل انتشار و پیشروی زنجیره اکسیداتیو و دفاع در مقابل گونههای فعال اکسیژن فعالیت کنند (18). فلاونوئیدها به دلیل داشتن نقش آنتی اکسیدانی به طور مستقیم با وارد شدن در واکنشهای احیایی و یا این که غیرمستقیم به وسیله شلاته کردن آهن مانع تنش اکسیداتیو می­شوند (24). آسکوربات هم یکی از از همین مواد آنتیاکسیدان میباشد که در چرخه آسکوربات-گلوتاتیون که یک چرخه زیاد اهمیت در تجزیه H2O2 میباشد، نقش دارای را ایفاء میکند. به علاوه آسکوربات می تواند یا این که اصلی واکنش مستقیم کلیدی رادیکال سوپراکسید، اکسیده شود یا به عنوان یک ادله احیاء کننده رادیکال آلفاکرموکسیل در آلفاتوکوفرول اکسید شده، مصرف شود (23). گزارش شده هست که سالیسیلیک اسید و آسکوربیک اسید موجب ارتقا میزان آنتوسیانینها و محتوی کلروفیل در Spirodella polyrriza شده اند (24). همینطور گزارش گردیده میباشد که تنش کم آبی میزان فلاونوئیدها را در برگ گیاه کلزا ذیل تنش خشکی ارتقا می­دهد (14) . 3 میلی لیتر مخلوط واکنش شامل 5/2 میلی­لیتر بافر سدیم فسفات 05/0 مولار با pH برابر 7 و 30 میکروگرم پروتئین محلول در کووت کوارتز ریخته شد و درست به زمان اندازه­گیری تغییرات جذب، 30 میکرولیتر هیدروژن پراکسید 30 % (حجم به حجم) به مخلوط واکنش بیش تر شد و تغییرات جذب در 240 نانومتر به مدت 60 ثانیه در 25 رتبه سانتی­گراد حساس استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر خوانده شد. عمل آنزیمی برحسب تغییرات جذب در دقیقه به ازای هر میلی گرم پروتئین آنالیز شد(3و6). اندازه­گیری فعالیت آنزیم کاتالاز: برای اندازه­گیری فعالیت آنزیم کاتالاز، نخست پروتئین محلول برگ طبق روش گفته شده در بخش سنجش عمل آنزیم پراکسیداز، استخراج شد و آنگاه برای سنجش عمل این آنزیم استفاده گردید. خاصیت آنتی اکسیدانی ویتامین C (اسید اسکوربیک) و نقش آن در سنتز کلاژن ، ویتامین C را به یک مولکول اهمیت به جهت سالم پوست تبدیل کرده است. نقطه آغاز سنتز ویتامین C از اکسیداسیون قند D- سوربیت به L-سوربوز دارای استعمال از باکتری های Acetobacter suboxidans است. پس از مهیا سازی عصاره­های پروتئینی حاصل برای سنجش کار سینتیکی آنزیم پراکسیداز از معرفهای زیر به کارگیری گردید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort kusadasi escort