نظامنامه و ضوابط طراحی هتل

نور می بایست فضایی ملایم کردار كند و بدین مراد با در لحاظ گرفتن مقدار نور روز در هر ساعت یك سیستم كنترل هوشمند نور كه فضاهای صبحانه، ناهار و شام را به درستی نورپردازی كند، واجب مینماید. معمولا وجود یك سیستم كنترل در راهروها لازم است تا به این ترتیب مقدار نور آیتم نیاز برحسب ساعتها متفاوت روز خود به خویش تهیه شود. علاوه بر نورپردازی گرم محیطی اهمیت كمك لایههای متفاوتی از نور، ممكن است اشیای خاصی از پاراگراف مجسمهها و دستههای گل را آیتم تاكید قرار دارد، بخشهای متمایز از دیوار را نورانی كرد و قسمتهای انتزاعی متفاوتی بر آن آفرید، نور را به شکل پوشیده در پشت میزها و مبلمان طراحی كرد و نورهایی در سطح پایین، نورپردازی لبهها و زمینهی اشیاء شیشهای، میلههای كاتد سرد و فیبرهای نوری به كار گرفت تا فضا را تا حد امكان مجسمهوار، جالب و سه بعدی تعریف كرد. چنانچه راهرو طولانی باشد (كه در عمده مورد ها چنین است) ضروری است كه همین مسافت در نقاطی شكسته شود و این كار می تواند به كمك تمجید واحههایی از نور چگالی شکل گیرد. در بسیاری از كشورهای جنوب آسیا كه مكانهای غذاخوری در كنار هتل تعریف و تمجید می شوند و كمتر به رستورانی جداازهم برمیخوریم، به صورت عرف رستوران کلیدی هویتی مستقل طراحی می‌شود و زیرمجموعهای از امكانات اقامتگاه به حساب نمیآید. در طراحی هتل ها ممکن است دستگاههای فروش سکه ای یا این که اغذیه فروشی های شخصی هم وجود داشته باشد. اتاقها : در حالی كه نحوهی پرداختن به فرمول طراحی هتلهای بینالمللی هر روز در حال تغییر تحول و تحلیل است، فضایی كه چندان تغییر‌و تحول نكرده می باشد و همچنان به رخ سنتی طراحی میشود، اتاقهای آن است. ضمن آنكه بودجه، مانع دیگری برای تغییر طرح اتاقهاست. مثلاً در رستورانهای غذای سرعت بالا یا مهیا ممكن هست ضمن بهرهگیری از مصالح سرد و فلزی- انعكاسی از نورهای تند و رنگی بهره گرفته شود كه ماندن مشتری را در روزگار طولانی میسر نسازد چون در همین دسته مكانها طعام باید سریع مهیا و خورده شود و جای تامل و نشستن طولانی نیست. در صورتی که دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ اطلاعات زیاد بخش اعظم در گزینه ضوابط طراحی هتل ppt لطفا به مشاهده از وب سایت ما.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort kusadasi escort