پایان عمل یک کمپانی از روش انحلال و اعلام قانونی آن انجام می شود و این قابلیت موجود هست که شرکتی که به پایان کار ماهر خویش رسیده است , انحلال شرکت ولی این پایان عمل و عمل خویش را به صورت تصفیه ثبت نکرده است و به مردمان اطلاع داده نشود , مشکلی خواهد داشت متعدد و گهگاه بزرگ در مقایسه با شرکا , مدیران , سازمان مالیات و افراد ثالثی که با کمپانی داد انحلال شرکت و ستد کرده اند .

به مراد خودداری از این مشکلات و مشکلات , راه‌حل منطقی و رسمی ثبت انحلال کمپانی است .

 

چه وقتی کمپانی خاتمه می یابد؟

کمپانی هایی که براساس اصول و موازین ضابطه ثبت گردیده اند , صرف حیث از برهه زمانی زمان تشکیل , ثبت و عمل آن ها یا این که میزان سرمایه آن‌ها , انحلال شرکت طبق مقررات و ضوابط ضابطه تجارت خاتمه می‌یابند .

انحلال شرکت در بعضا موردها , انحلال موسسه ها اصطلاحاً تحمیلی است . یعنی فارغ از رضایت و تصمیم شرکا and و افراد کمپانی سرگرم در‌این پرونده , کمپانی ناخواسته تلقی می شود و طبق ضابطه منحل می شود .

انحلال شرکت در بعضا موردها دیگر , که اما عمدتا مورد ها انحلال کمپانی در جمهوری اسلامی ایران از این گونه است , کمپانی مبنی بر تصمیم دستگاه تصمیم گیری کمپانی انحلال شرکت که مجمع همگانی فوق العاده است منحل می شود . .

 

تمام شرکت ها ذکر شده در ضابطه تجارت به یکی انحلال شرکت  دو روش ذکر شده در ابتدا منحل میشوند و از این نظر هیچ تفاوتی در میان اشکال موسسه ها حقوقی نیست .

 

 

انحلال کمپانی سهامی مختص

انحلال شرکت از آن‌جا که یکی‌از دوستداشتنی ترین اشکال شرکتهای در جمهوری اسلامی ایران یک کمپانی سهامی مختص است و براین اساس یکی‌از انحلال پذیرترین موسسات وابسته انحلال شرکت به یک کمپانی سهامی یگانه است , درین مقاله به تصفیه این دسته موسسات خوا‌هیم پرداخت .

 

انحلال موسسات سهامی مختص مطابق ماده 199 ضابطه تصحیح ضابطه تجارت مشتمل بر مورد ها ذیل است :

1 – زمانی که کمپانی موضوعی را که برای آن ساخته شده ساخته است انحلال شرکت یا این که انجام آن ناممکن شده‌است

2 – انحلال شرکت در حالتی‌که کمپانی برای دوران معینی تاسیس شده باشد و این دوران منقضی شده باشد , مگر این که مقطع پیشین از انقضا تمدید شود .

3 – در صورت ورشکستگی کمپانی

4 – در هر زمان یا این که هنگامی که مجمع همگانی فوق العاده سهامداران انحلال شرکت رأی به انحلال کمپانی به هر عاملی می‌دهد

5 – در صورت تصمیم قطعی دادگاه

 

انحلال شرکت با دقت به بند 5 , قابل ذکر است که یک کدام از مهم‌ترین مواقعی که دادگاه امر انحلال کمپانی را صادر می نماید , التماس طرف ذینفع از دادگاه برای انحلال است .

 

ثبت انحلال کمپانی چیست؟

  انحلال شرکت تصفیه کمپانی به معنای خاتمه , انحلال و تعطیلی کمپانی است و طبق ضابطه تجارت شرکا و سهامداران کمپانی مکلف می باشند بعداز انحلال و تصفیه کمپانی این ایراد رسماً بوسیله یک اداره ثبت به طرف طرف گزارش شود به اسم دفتر کار ثبت کمپانی و شرکتهای غیر انتفاعی انحلال شرکت دارای شهرت میباشند که اعلام می نمایند مسئله خواهش انحلال کمپانی رسما ثبت شده‌است که به آن مراحل ثبت تصفیه کمپانی میگویند .

 

 انحلال شرکت زمانی دو یا این که تعدادی نفر سرمایه , تجربه , انرژی , فعالیت , ایده و زمان خویش را در قالب یک کمپانی مخلوط کرده و یک کمپانی را تشکیل می دهند و ثبت می نمایند , انحلال شرکت  در بنا شده در اکنون تولید شخصیت حقوقی جدیدی به اسم کمپانی میباشند .

انحلال به دلیل تلف کردن یکی موادتشکیل دهنده کمپانی

انحلال شرکت همان طور که می‌دانیم , کمپانی قراردادی است که براساس آن دو یا این که یک‌سری فرد حقوقی ساخت می شود تا در یک برهه زمانی یگانه عمل خاصی انجام دهند و در سود انحلال شرکت و ضرر کمپانی کمپانی نمایند . ناپدید شدن هر مورد از این اجزای کمپانی سبب ساز به انحلال آن می شود .

 

الف ) حذف شرکای مختلف

 

چون در قانون ها جمهوری اسلامی ایران , برخلاف ضابطه بعضی از کشورهای اروپایی , یک کمپانی سهیم دارای اعتبار نیست , در صورت توافق انحلال شرکت دستکم دو نفر برای تشکیل آن , کمپانی تشکیل می شود و هر توشه بعداز تأسیس کمپانی , موقعیت شرکای گوناگون ناپدید می شود , انحلال شرکت یعنی در‌صورتی‌که صرفا یک سهیم در کمپانی باقیمانده باشد , کمپانی منسوخ می شود .