قوانین رانندگی در سراسر اروپا چیست؟

شتاب باید دارای توجه به شرایط قاضی در هر روزگار تنظیم شود، فراموش نکنید که حصر های سرعت عمومی و یگانه وجود دار

توسط DOSTEMANSALAM در 29 تیر 1401
شتاب باید دارای توجه به شرایط قاضی در هر روزگار تنظیم شود، فراموش نکنید که حصر های سرعت عمومی و یگانه وجود دارد. دولت نمی تواند هیچ هدایت در آیتم این‌که چه میزان دوز متساوی بیش از حد انتخاب شده میباشد ارائه دهد. در سال 2012، دولت تخلف جدیدی را در مورد رانندگی دارای یک داروی در اختیار گرفتن شده خاص در بدن فراتر از حد مجاز آن دارو اعلام کرد. جمع آوری داده های تصادف: تمامی ایالت ها به جز دو ایالت (کانکتیکات و نیوهمپشایر) دست‌کم یک جور به جهت حواس پرتی در فرم های گزارش تصادف پلیس دارند، اگر چه دیتا های خاص عده آوری شده مختلف است. جدول مبحث 2 (توجه و حواس پرتی) را به خاطر بیاورید، جایی که می گفتیم 0.4 ثانیه ارتفاع می کشد تا به موارد غیرمنتظره واکنش نشان دهید. در اسپانیا استاندارد رسمی که همه کارها مربوط به ازدحام را تهیه می کند، قانون ترافیک، گردش وسایل نقلیه موتوری و ایمنی جاده است. برای اطلاعات بیشتر، اهمیت اداره مربوطه ایمنی بزرگراه ایالتی مشورت کنید. همینطور نباید فراموش کنید که رانندگی بیش از حد آرام نیز می تواند خطرناک و غیرقانونی باشد (به یاد داشته باشید که دست کم سرعت مجاز در بزرگراه در حالت معمولی 60 کیلومتر در ساعت است). آیا می توانید آن را خیال کنید؟ اما 100 کیلومتر در ساعت، حتی اگر ممکن میباشد یک سرعت قانونی باشد، می تواند خطر آفرین باشد. مطمئن ترین سرعت، شتاب مطلوب به دست اندرکاران زیادی بستگی دارد: حجم ترافیک، حالت خودرو، آب و هوا، حالت جسمی و روحی شما و غیره و شما بایستی به طور مداوم سرعت خویش را کلیدی این موقعیت تطبیق سایت دهید. درصورتیکه هرکسی سوای اطاعت از چراغ راهنمایی و یا این که علامت دادن به قصد خود، به هر چه جایی که می‌خواهد، اهمیت هر سرعتی رانندگی می‌کرد، یا چنانچه به آسانی ضابطه اصلی مثل رانندگی در سمت راست را نادیده می‌گرفتیم. یا این که رانندگی در غروب آفتاب اهمیت چشمان شما؟ در شکل تابش خیره کننده از خورشید یا این که چراغ های جلوی اتومبیل. ELD را خاموش کنید، در این شکل اپراتور مایل‌های تعیین‌نشده را طبق اهمیت مقررات فعلی آدرس‌دهی می‌کند. آیا می توانید خیال کنید چنانچه مقررات هدایت و رانندگی وجود نداشته باشد چه اتفاقی می افتد؟ برای اشخاصی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی به کار گیری از لینک ، شما شاید می توانید دارای ما در کاغذ وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب