سود یا سدیم هیدروکسید چیست؟

مدل بندی بالا به صورت کلی، کاربردها و مقدار استعمال کاستیک سودا در صنعت های گوناگون ساخت صابون، کاغذ، رنگ، آبک

توسط DOSTEMANSALAM در 1 فروردین 1401
مدل بندی بالا به صورت کلی، کاربردها و مقدار استعمال کاستیک سودا در صنعت های گوناگون ساخت صابون، کاغذ، رنگ، آبکاری و… جنس این فرآیند، زیاد جاذب رطوبت بوده و محلول در آب است و در بسیاری از صنعت های گوناگون گزینه استفاده قرار میگیرد. بخش اعظمی از این مواد در آب قابل حل بوده و محلول های رنگی به‌وجود می آورند (مانند سولفات مس ، سولفات آهن و … ). درصورتیکه به محلول عناصر فلزات انتقالی، محلول سدیم هیدروکسید (سود مایع |سود سوزآور | سود کاستیک | محلول سود پرک) افزوده شود، هیدروکسید فلزات واسطه صورت می گیرد (بعنوان نمونه واکنش سود مایع کلیدی محلول سولفات مس سبب ساز تشکیل رسوب هیدروکسید مس می گردد)، که همین مواد در آب نامحلول هستند. واکنش سدیم هیدروکسید (سود مایع) و سولفات مس ، فلزات انتقالی در اثر ادغام مهم سایر عنصرها ترکیبات رنگی تولید می کنند. ، توده های آبی رنگی تشکیل می شود. Na) و آنیون هیدروکسید (-OH) تشکیل شده است. هیدروکسید سدیم آسان ، ارزان و زیاد مفید می باشد که برای خنثی سازی اسید های قدرتمند و یا ضعیف است. فروش سدیم هیدروکسید Sodium Hydroxide کلیدی فرمول شیمیایی NaOHH هست که دارای نام ها و اسامی زیادی در بازار شناخته می شود. سدیم هیدروکسید ( Sodium hydroxide) یا این که سود سوزآور (Caustic Soda) ترکیبی مهم فرمول شیمیایی NaOH است. هیدروکسید سدیم (سود سوزآور)، هیدروکسید سدیم (NaOH) یک ماده شیمیایی مناسب، قابل کنترل و معمول است. پاک کننده های تخلیه چاه حاوی سدیم هیدروکسید می باشند .این ماده چربی هایی را که لوله ها را مسدود کردند، را در آب حل میکنند. پس از ترکیب کردن شدید (بسته به انتقال روغن) از نفت و سودسوزآور در یک ادغام کن دینامیکی، ادغام به طور مستقیم به او‌لین دیسک جداساز منتقل می شود که انقطاع کننده ی صابون است، یا اصلی همزدن از مخزن هیدراتاسیون پمپ می شود. در همین شیوه از فناوری سلول غشایی به کارگیری میشود. سدیم هیدروکسید جامد اکثر به شکل پرک (فلکس)، دانهای و بلوک های قالبی برای فروش عرضه میشود. این مخلوط ممکن می باشد به دو رخ در بازار وجود داشته باشد. Ph این ترکیب شیمیایی ۱۴ هست و یک گشوده کار کشته در نظر گرفته واکنش سدیم هیدروکسید دارای هیدروژن سولفات می شود. همین ترکیب شیمیایی به صورت محلول و به شکل جامد مثل پولک ها، گرانول یا این که به صورت سود گرانول در بازار یافت می شوند. همین ماده در شکل بلع سبب استفراغ خویش به خودی، درد در منطقه شکم و قفسه سینه، خلل در بلع و همچنین خوردگی در تمام اجرای گوارشی، می شود. این ماده می تواند ساختار پروتئینهای تن را تخریب کرده و سبب هلاکت ساختار تن شود.
آخرین مطالب