تولید خالص ترین کود سولفات پتاسیم جهان در کرمانشاه!

از دیگر تاثیرات همین ماده بر گیاهان می اقتدار به ارتقا مقاوت گیاه به شوری و بی آبی خاک اشاره کرد علاوه بر آن مقاومت نسبت به بیماری و آفات و خوابیدگی غلات از دیگر تاثیرات اهمیت همین ماده می باشد. این ماده علاوه بر افزایش کیفیت میوه ها سبب ساز زود رسی و ارتقاء جذب آهن فسفر و دیگر ریز مغذی ها می شود. در مزارع شالی زار به جهت افزایش کیفیت برنج و شالی از کودهایی نظیر کودهای سبزی،دامی و شیمیایی به کارگیری می شود. به گزارش رابطه ها عمومی پارک علم و فناوری جهاددانشگاهی کرمانشاه، مهندس محمد رضا شمشادی مدیرعامل شرکت بوستان دانش و فناوری کرمانشاه حساس اشاره به روش اندازی شرکت از سال 1395، گفت: :شرکت «توسکا تجارت آریان» در حوزه ایجاد کود شیمیایی سولفات پتاسیم فعالیت کرده و خالص ترین جور همین کود را در جمهوری اسلامی ایران و عالم ایجاد می کند. این عنصر اکثر زمان ها در فعل و انفعالات گیاهی کمپانی داشته و در ترکیبات سلولی شرکت نمی کند. به طور کلی عنصر پتاسیم در طبیعت میوه فاکتور مهمی در کارایی کیفی و پاره ای این محصولات داراست و تاثیر مستقیمی بر میزان مقاومت در برابر سرما، آفت و بیماری ها و تنش ها ناشی از شوری و خشکی دارد. اثر گذاری کودها بر روی رشد و میوه دهی و گل دهی گیاهان مضاعف بالا می باشد. میزان مصرف کود سولو پتاس به جهت هر درخت میوه 150 تا 750 گرم پیشنهاد می شود . میزان مصرف همین کود بستگی به نوع گیاه و خاک آیتم استعمال مختلف است . میزان ریز ذرات موجب سریعتر جزء‌جزء‌کردن شدن کود و وصال آن به گیاه می­شود. خاك يك موجود زنده و بسيار پيچيده می باشد كه بشر هنوز به بسياري از زواياي رفتاري آن دست نيافته است. در کشاورزی همین ماده منجر بالارفتن مقاومت گیاه در برابر مشکلات محیطی زنده و غیر زنده مثل اندک آبی، آفت و بیماری ها می شود . استفاده از کودهای حاوی پتاسیم در دوران قبل از کشت باعث زنده ماندن جوانه ها می شود. بهترین دوران برای افزودن پتاس به مزرعه شالی 2 تا 3 ماه قبل از کشت در دوران شخم پاییزه است. روزگار جذب پتاسیم در گیاهان گوناگون گوناگون می باشد .اکثر گیاهان در فرآیند اول رویش خود پتاسیم جذب میکنند بنابراین بهترین زمانه مصرف همین کود در سطح کاشت میباشد. شوری بر اکثری از شاخصهای پرورش رویشی انگور نظیر وزن خیس و خشک ریشه و ساقه، نسبت ریشه به ساقه، سطح برگ، قطر ریشه و شاخه، تعداد گره، فاصلة میانگرهها، تعداد انشعابهای جانبی و همچنین ویژگیهای فیزیولوژیک مثل شتاب فتوسنتز، محتوای کلروفیل، پتانسیل آب برگ، جذب مواد غذایی و عملکرد تأثیر داراست (Walker, 1994; Fisarakis et al., سولفات پتاسیم پودری سرویس ها حمایتی 2001). در تیمار پتاسیم سولفات صفر، کلیدی افزایش شوری از صفر به 100 میلیمولار، ارتفاع بوته، تعداد برگ، تراز برگ و رشد مجدد بهترتیب 31، 30، 20 و 12 % کاهش یافتند؛ درحالیکه اهمیت مصرف کود پتاسیم سولفات 5/1 درصد، مقدار کاهش این تیمارها اهمیت شوری بهترتیب برابر مهم 9، 25، 13 و 11 درصد بود (جدول 2) که این نتایج بیانکنندة اثر مثبت پتاسیم سولفات در همین شاخصهای رشدی بهویژه ارتفاع بوتهها بود. چنانچه شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در آیتم سولفات پتاسیم اسم دیگر لطفا از سایت ما دیدن کنید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort kusadasi escort