بررسی ساختار ژنتیکی سگ های بومی ایران با استفاده از اطلاعات ژنوم میتوکندری

برای انجام همین عمل شما احتیاج به حوصله و طاقت و همینطور فهم و شعور واقعی طینت سگ خرید سگ قهدریجانی خود دارید

توسط DOSTEMANSALAM در 27 فروردین 1401
برای انجام همین عمل شما احتیاج به حوصله و طاقت و همینطور فهم و شعور واقعی طینت سگ خرید سگ قهدریجانی خود دارید. نقاشی­هایی که در غارهای انسان­های اول کشف شده حاکی از همین مورد قضیه هست که این صلح و آشتی دستکم سابقه­ای 16 هزار ساله دارد. اهمیت اعتنا به اولین مطالعه تبارک روی DNA میتوکندری سگ­ها و گرگ، Pang و همکاران (2009) ابلاغ داشته­اند که سگ­ها در زمان دورتری از 100 هزار سال قبل منشا گرفته­اند و همین خیلی نزدیکتر از چیزی هست که حوادث باستانی نشان داده خرید سگ شیتزو تریر است. همین بیماری توسط پشه بسط یافته و در سگها دوچندان شایع هست و کاملاً قابل درمان است. پس چنانچه سگ فارغ از هیچ عاملی و غیر قابل کنترل پارس کرد بعلت اخلاق و رفتار و اخلاقش می باشد. بی دیل سگ خویش را آیتم تشویق و تحسین قرار ندهید: زمانی که سگها را تشویق می کنید از خودشان عکس العمل نشان می دهند ، حتی در صورتی که بی عامل باشد… یافته ها: بر مبنا نتایج حاصله، از 24 قلاده سگ های با علایم بالینی ، تعداد 20 آیتم ( 83.3%) و از 86 قلاده سگ فاقد علایم 16 آیتم ( 18.6%) اهمیت آزمایش DAT مثبت بودند. زمانی سگی قلمرو ومحدوده زندگی خود را کلیدی آرم مشخص می کند سگ های دیگرباید بدانند که آن محدوده را گزینه تجاوز وتعدی قرارندهند زیرا سگ برای دفاع ومراقبت ازخود هرکاری را که قادرباشد انجام می دهد. درنتیجه به مدت طولانی درچشمان شما نگاه می کند واین نماد ای هست به جهت اینکه او سگی جنگی نیست. سگتان را برای مدت زمانه طولانی در جایی محبوس نکنید: زیرا خستگی ، عدم فعالیت و حبس بودن سبب بروز رفتار و اخلاق نامطلوب در سگ می شود. هنگامی که سگتان اهمیت پارس کردن چیزی از شما خواست به آن ندهید بلکه از کلمه و واژه نه به کارگیری کرده و آن گاه از ساکت شدن برای مثال در را برایش گشوده نمایید و یا غذایی در اختیارش قرار دهید.
آخرین مطالب