الکترود جوشکاری چیست؟

این جور الکترودهای در روال جوشکاری ذوب نمیشوند و تنها یه خرده از طول الکترود طی فرایند جوشکاری به عامل اکسید ش

توسط DOSTEMANSALAM در 16 بهمن 1400
این جور الکترودهای در روال جوشکاری ذوب نمیشوند و تنها یه خرده از طول الکترود طی فرایند جوشکاری به عامل اکسید شدن و تبخیر کمتر پیدا میکند. اما توجه داشته باشید که به طور فیزیکی نمی قدرت پتانسیل یک الکترود تنها را اندازهگیری نمود. به اختلاف پتانسیل الکترو استاتیکی در بین الکترولیت و الکترود، پتانسیل الکترود گفته می شود. الکترود کلیدی پوشش قلیایی: پوشش این دسته الکترودها اکثر از متاع کربنات کلسیم و فلورید کلسیم هست و به آن ها الکترودهای کم هیدروژن هم گفته میشود. برخی از الکترودها توان نفوذ بیشتری دارند و از طرفی بعضا گونه های الکترود هم برای جوشکاری پروفیلهایی حیاتی متاع خاص مطلوب خیس هستند. از آنجایی که سرباره تولیدی آن غلیظ می باشد به جهت جوشهای نبشی، افقی و عمودی مناسب میباشد. همینطور ضمن کار به عنوان عایق جهت تولید گاز محافظ (Gaseous Shield) و صورت گیری سرباره (Slag) شناور بر بر روی تراز به جهت افزایش مدت زمانه خنک شدن جوش آیتم به کارگیری قرار می گیرد. سرباره تولیدی آن حجیم و اعصاب و جوش ساخت شده از لحاظ ظاهری صاف است. شکل ظاهری جوش همین الکترود صاف و در رخنه ها و درزها کمی مقعر و رتبه سختی جوش یه خرده زیادتر از گرده اول است. در صورتی که آرم چهارم 2 باشد موردها استفاده الکترود اصلی AC , الکترود استیل لباس DC می باشد.نفوذ جوش متوسط و رتبه سختی جوش مقداری کمتر از دو مجموعه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است. کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع می باشد. در این کدها اسم اول E بوده و سپس از آن 4 یا این که 5 شماره قرار می گیرد که هر کدام از همین شماره ها هم یک عدد از ویژگی های الکترود گزینه نظر را معلوم می کند، در واقع سخن E ثابت بوده و صرفا شماره ها تغییر و تحول می کنند. برای مثال به جهت جوشکاری فولاد های ضد زنگ از الکترودهایی استفاده می نمایند . در شرایطی که آرم اخیر 5 باشد مشخصه این نماد همین می باشد که تنها جریان DC مورد به کارگیری قرار می گیرد و موردها استعمال آن در سوراخ های گشوده و عمیق است. در صورتی که شما هر نوع سوالی در ارتباط کلیدی چه جایی و روش استعمال از الکترود استیل ثابت دارید، می توانید اهمیت ما در برگه وب تماس بگیرید.
آخرین مطالب