آیا در تیونینگ و تقویت خودرو خوب هستید؟ این است یک سریع امتحان جستجو

یکی دیگر از بخشهایی که به لوکس کردن فضای درون کابین خودرو در همین بخش یاری فاحشی میکند، افزودن مانیتور به پشت

توسط DOSTEMANSALAM در 3 آذر 1401
یکی دیگر از بخشهایی که به لوکس کردن فضای درون کابین خودرو در همین بخش یاری فاحشی میکند، افزودن مانیتور به پشت کلاهکهای صندلیهای جلو میباشد. فلایویل به طور مختصر یک دیسک فلزی است که به پیشرانه اتومبیل متصل میباشد و ضمن انتقال نیرو، استارتر به میللنگ به زمان استارت زدن یاری مینماید تا پیشرانه به رخ آرام و نرم فعالیت کند. از سوی دیگر، کوتاه طراحی شدن یاری فنرها موجبات بی آبی هرچه بیشتر سیستم تعلیق خودرو را مهیا میکند. یکی از اشکالات همین شیوه اینست که بشدت وابسته به ساختار ECU میباشد و اهمیت پیچیده شدن دشوار افزار ECU امکان خواندن و تغییر دیتاهای آن خلل و گهگاه غیرممکن می شود مگر آنکه شرکت سازنده ECU خویش روش دسترسی به اطلاعات را در اختیار شرکت ها تیونینگ بگذارد. این تغییرات در ماشینهای اتمسفریک میتواند متعلق به دسته و حجم پیشرانه تا 10 الی 15 % ارتقا توان را به ملازم داشته باشد. در ماشین های مسابقهای و مواردی از این قبیل خودرو بایستی عکسالعمل سریعتری داشته باشد بنابراین از فلایویل سبکتر به مراد ساخت تغییرات سریعتر در سرعت و تولید قدرت بخش اعظم استعمال میشود. می بایست اعتنا داشت که استعمال از اینگونه کیت کلاچها به استدلال نداشتن فنر باعث تولید فشار ناگهانی و دوچندان روی جور موتورها، نوع گیربکس و اتصالات میل گاردان شده و سبب ساز به کمتر قدمت مفید همین قطعات میشود. به کار گیری از کیت کلاچهای فارغ از فنر باعث می‌گردد تا نیرو پر سرعت از پیشرانه به گیربکس و سوای کوچکترین وقفه منتقل شود به همین ادله از اینگونه کلاچها در مسابقه به کارگیری میشود. از ضررهای همین فیلترها می توان به ورود گرد و خاک بیشتر به پیشرانه نسبت به فیلتر استاندارد اشاره کرد.استفاده از اینگونه فیلترها مهم دقت به جور و حجم پیشرانه میتواند 3 الی 15 اسب بخار به توان اتومبیل بیفزاید. منیفولد یا چندراهه اگزوز: همین قسمت خیر صرفا سبب ساز ارتقاء اقتدار شده بلکه وزن کلی ماشین را هم کمتر میدهد. بده بستان گیربکس، سر سیلندر، میلنگ، سوپاپها هم از دیگر موردها مؤثر در ارتقا راندمان پیشرانه ماشین است. مقدار سبکشدن فلایویل بستگی به موردها به کارگیری و همینطور به بالانسبودن فلایویل در موقعیت سبکشده بستگی دارد.فلایویل می بایست کلیدی توجه و دانش و مهارت کافی سبک شود و اعتنا داشته باشید که این جور از فلایویلها به جهت مقاصد مسابقهای مطلوب است و مطلوب جاده و شهر نیست. منیفولد استاندارد نصب شده روی خودروها عموما از محصول چدن است و غالبا کارخانههای سازنده خودرو مبادرت به کارگزاشتن هدرز نمیکنند. در راستا تیونینگ اتمسفریک ماشین بایستی اعتنا داشته باشید که اعمال روشهای گوناگون به منظور افزایش توان و گشتاور ماشین از پاراگراف ارتقاء حجم پیشرانه روی میللنگ تاثیر میگذارد و می تواند سبب ساخت خستگی در همین قطعه و حتی در مواقعی به ساخت ناکامی باعث شود. یکی از اساسیترین روشهای تیونینگ اتمسفریک اتومبیل ارتقاء حجم پیشرانه است. دودی نمودن شیشههای ماشین یکی از از رایجترین و ارزانترین موارد تیونینگ اتومبیل است. علاوه بر همین موردها باید توجه داشته باشید که برنامهریزی مجدد کامپیوتر میتواند منجر به ابطال گارانتی خودرو شود. چنانچه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه اینجا کلیک نمایید بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب